STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA SZKOŁY
TRADYCJE SZKOŁY
NAUCZYCIELE
UCZNIOWIE
S U
KONKURSY
GALERIA
WYCIECZKI
PODRĘCZNIKI
   
 


                                          KADRA PEDAGOGICZNA


BEATA GOFRYK  --  dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

BEATA WACHHOLZ - nauczyciel języka polskiego

MAGDALENA KLIMASZEWSKA - nauczyciel muzyki

PIOTR ROGALSKI - nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego                 

DARIUSZ GOFRYK - nauczyciel wychowania fizycznego

JOANNA KRZOWSKA - nauczyciel informatyki

GRAŻYNA KALISZAN -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,wychowawca kl. "0"

JOANNA KONKEL -   nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I

BOŻENA TOROWICZ  -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II

HELENA ZAWARSKA -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III

MARIA DWOJAK - nauczyciel matematyki, wychowawca kl. IV

EWA DORZAŃSKA - nauczyciel historii, wychowawca kl. V

JOANNA JABŁOŃSKA - nauczyciel przyrody, religii, wychowania do życia w  rodzinie wychowawca kl. VI