Szkoła Podstawowa w Sławsku im. Jana Kochanowskiego została otwarta 1 wrze¶nia 1945 r. i liczyła wówczas 59 uczniów. Mie¶ciła się w dwóch budynkach w Sławsku: nr 95 i 96. Pierwszym jej kierownikiem był Edmund Plank.

W roku 1981 obniżono organizację szkoły do sze¶ciu klas, toteż dwie najstarsze klasy dojeżdżały do zbiorczej szkoły w Sławnie. W roku 1987 szkoła znów stała się pełn± o¶mioklasow±.

Cele projektu UE


PROJEKT GMINY SŁAWNO
"EDUKACJA W GMINIE SŁAWNO SZANSA NA UDANA PRZYSZŁOSC"

Zgodnie z umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 13 pazdziernika 2017 r. przez Wójta Gminy Sławno Ryszardem Stachowiakiem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie rozpoczęto realizację projektu "Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość". Realizatorami projektu są: Szkoła Podstawowa w Bobrowicach, Szkoła Podstawowa w Sławsku, Szkoła Podstawowa w Warszkowie, Szkoła Podstawowa we Wrześnicy (tylko klasy gimnazjalne) oraz Szkoła Podstawowa w Żukowie. Szkoły gminne otrzymaja wsparcie w łacznej kwocie 1 137 841 zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa ta aż 90% wartości projektu czyli 1 024 047 zł. Projekt obejmuje: " wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia technologiczne i specjalistyczne, w tym: 3 kamery, 13 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, tablet, 4 urządzenia wielofunkcyjne, 5 rzutników multimedialnych, 2 ekrany do rzutników multimedialnych, 7 monitorów interaktywnych, odtwarzacz CD z głośnikami, 2 aparaty fotograficzne, 3 wizualizery, 29 mikroskopów, teleskop, " budowę szkolnej infrastruktury sieciowej w tym bezprzewodowej sieci Wi-Fi, " wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych i matematycznych we wszystkich szkołach, " dwie edycje stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatyki i języków obcych, " organizację warsztatów z programowania, " rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, " organizację zajęć dodatkowych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych, " organizację naukowych warsztatów wyjazdowych do Centrum Nauki "Experyment" w Gdyni i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" w Toruniu, " nabycie przez 62 nauczycieli dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, poprzez udział w studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego oraz w szkoleniach z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauczania metodą eksperymentu. W okresie realizacji projektu tj. do końca czerwca 2019 roku, wsparciem zostanie objętych 224 uczniów oraz 62 nauczycieli. CELE PROJEKTU: 1. Głównym celem realizacji projektu "Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość" na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 jest wzmocnienie do 31.05.2019 r. zdolności do przyszłego zatrudnienia (99 dziewcząt i 125 chłopców) uczniów szkół z terenu Gminy Sławno, woj. Zachodniopomorskiego: Szkoła Podstawowa w Bobrowicach, Szkoła Podstawowa w Warszkowie, Szkoła Podstawowa w Żukowie, Szkoła Podstawowa w Sławsku, Szkoła Podstawowa we Wrześnicy oraz udoskonalenie ich kompetencji kluczowych w zakresie TIK, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwinięcie systemu indywidualnej pracy z uczniem poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów, doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w pomoce dydaktyczne, doposażenie szkół w pomoce TIK. W zależności od szkoły projekt przewiduje realizację w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących: 1. zajęcia dla uczniów w zakresie kształcenia kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy; 2. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; 3. warsztaty z programowania; 4. zajęcia w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Z naszej szkoły w projekcie uczestniczy 52 uczniów ze szkoły podstawowej oraz 36 uczniów z gimnazjum, łącznie 88 osób. W ramach projektu realizowane są zajęcia w szkole podstawowej: ˘ "Szkiełko i oko z przyrodą za pan brat" ˘ Matematyka przyszłości ˘ Zespół wyrównawczy z matematyki jak również w gimnazjum: ˘ Matematyka w życiu codziennym ˘ Zrozumieć świat: o Młodzi chemicy o Odkrywamy tajniki przyrody o Z fizyką na TY ˘ Zespoły wyrównawcze: o z matematyki o z biologii o z chemii o z fizyki o z geografii ˘ Doradztwo Zawodowe Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sławsku im. Jana Kochanowskiego mają możliwość korzystania z zajęć: Harmonogram zajęć

Galerie