Szkoła Podstawowa w Sławsku im. Jana Kochanowskiego została otwarta 1 września 1945 r. i liczyła wówczas 59 uczniów. Mieściła się w dwóch budynkach w Sławsku: nr 95 i 96. Pierwszym jej kierownikiem był Edmund Plank.

W roku 1981 obniżono organizację szkoły do sześciu klas, toteż dwie najstarsze klasy dojeżdżały do zbiorczej szkoły w Sławnie. W roku 1987 szkoła znów stała się pełną ośmioklasową.

Grono pedagogiczne

Dyrektor

  •  Katarzyna Rudzka - nauczyciel matematyki i fizyki

Z-ca Dyrektora

  •  Radosław Kufel - nauczyciel historii i WOS


Nauczyciele

  •  Grażyna Antosik - nauczyciel matematyki i wychowania fizycznego

  •  Joanna Banasiak - nauczyciel języka polskiego

  •  Dariusz Gofryk - nauczyciel fizyki i wychowania fizycznego

  •  Irena Gregorek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  •  Patrycja Iwańska - nauczyciel biologii, chemii, geografii

  •  Joanna Jabłońska - nauczyciel przyrody, religii, wychowania do życia w rodzinie

  •  Magdalena Klimaszewska - nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć technicznych

  •  Joanna Krzowska - nauczyciel matematyki, informatyki

  •  Joanna Łajeczko - pedagog

  •  Agnieszka Mikułko-Szokalska - nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego

  •  Piotr Rogalski - nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego

  •  Natalia Rupniewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  •  Anna Smolińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  •  Beata Wachholz - nauczyciel języka polskiego

  •  Helena Zawarska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Galerie