Szkoła Podstawowa w Sławsku im. Jana Kochanowskiego została otwarta 1 września 1945 r. i liczyła wówczas 59 uczniów. Mieściła się w dwóch budynkach w Sławsku: nr 95 i 96. Pierwszym jej kierownikiem był Edmund Plank.

W roku 1981 obniżono organizację szkoły do sześciu klas, toteż dwie najstarsze klasy dojeżdżały do zbiorczej szkoły w Sławnie. W roku 1987 szkoła znów stała się pełną ośmioklasową.

Patron szkoły

Piąta rocznica nadania Szkole Podstawowej w Sławsku imienia Jana Kochanowskiego


Przemówienie Pani Dyrektor.

Panie, Panowie, Księże Proboszczu, drodzy Uczniowie!
Witam wszystkich bardzo serdecznie na Jubileuszu nadania naszej szkole imienia Jana Kochanowskiego. Pięć lat temu, dokładnie w dniu 27 maja 2004 r. Uchwałą Rady Gminy z dn. 21 kwietnia 2004 r. Szkole Podstawowej w Sławsku nadano imię Jana Kochanowskiego – dokonał tego obecny wśród nas Pan Wójt Wojciech Stefanowski. Szkoła nasza wzbogaciła się także w piękny sztandar wyhaftowany przez siostry Klaryski ze Słupska. Co roku na pamiątkę tego wydarzenia w Dniu Patrona odbywają się uroczystości, w których uczestniczą wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice oraz władze samorządowe i przedstawiciele Kuratorium Oświaty . W trakcie uroczystości uczniowie prezentują swoje prace konkursowe literackie i plastyczne dotyczące postaci Jana Kochanowskiego i jego twórczości. Wręczane są także najważniejsze nagrody "Janek" dla ucz. kl. IV - VI i od tego raku "Mały Janek" dla uczniów kl. I- III którzy wykazali się największą wiedzą o Patronie szkoły a także brali udział we wszystkich konkursach związanych z Janem Kochanowskim zajmując w nich czołowe miejsca. Z okazji święta szkoły uczniowie wystawiają spektakl pt. " Z wizyta u Jana Kochanowskiego w Czrnolesie". Oprawa muzyczna, pieśni Zespołu Muzyki Dawnej, scenografia oraz kostiumy stylizowane na stroje renesansowe stwarzają odpowiedni klimat i nastrój, który wypełnia całą szkołę, tworzy więź między uczestnikami i widzami co składa się na coraz bogatszą, pielęgnowaną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycję szkoły.. W okresie pięciu lat zostały także zorganizowane dla wszystkich uczniów naszej szkoły zorganizowane dwie nieodpłatne wycieczki do Czarnolasu – śladami naszego patrona. Było to możliwe dzięki realizacji Programu Unijnego " Szkoła Marzeń" a także zaangażowaniu nauczycieli. Wówczas pod kierunkiem artystycznym Pana Bogumiła Płacheckiego nasz zespół koncertował w muzeum Jana Kochanowskiego , na rynku w Krakowie i w kościele św Wojciecha w Krakowie. Jesteśmy dumni z imienia naszej szkoły, bowiem Jan Kochanowski po pięciu wiekach nadal jest autorytetem intelektualnym i moralnym dla młodego pokolenia, jego poezja stale zachwyca i obecna jest wśród nas, a ja kończąc życzę wszystkim pięknego niepowtarzalnego klimatu podczas oglądania naszego programu i oczywiście dobrego zdrowia, które wychwalał Jan Kochanowski jako wartość nadrzędną:

"Szlachetne zdrowie
nikt się nie dowie
jako smakujesz
aż się zepsujesz
tam człowiek prawie
widzi na jawie
i sam to powie
że nie nad zdrowie
ani lepszego ani droższego..."


Galerie